Možné kombinácie náterov pre zábradlie Fello:


Základná paleta farieb RAL :

  • štandard - s inoxovými zárezmi
  • ako celok - bariéra nebude mať nelakované časti
  • Farby RAL možno v rámci jedného zábradlia ľubovoľne kombinovať
  • akcent imitácie dreva - jedna, max. dve výplne zábradlia vo farbe podobnej drevu

Farby na báze dreva :

  • zábradlia vždy s nerezovými zárezmi (inox)
  • jedna farba alebo ľubovoľná kombinácia
  • akcent Ral - jedna, maximálne dve výplne zábradlia vo farbe zo základnej palety